B-G ENTREPRENØR AS er det største utførende entreprenør selskapet i Bolt Group. Vi tar byggeoppdrag av alle typer i hele Helgelands området og nordover i Salten for private og offentlige utbyggere. Vi har hovedkontor på Mo i Rana, der også Bolt Groups ledelse sitter.

Selskapets virksomhet er tuftet på et godt og inkluderende arbeidsmiljø, kompetente medarbeidere samt høyt fokus på kvalitet, sikkerhet og leveringsdyktighet. Vi kurser internt i HMS, sørger for at våre medarbeider er rustet til å ta ansvar for egen sikkerhet og ha godt personlig utstyr. Vi har fokus på SJA – (sikker jobb analyse) og utfører avviksregistrering. Vi tar helse, miljø og sikkerhet på alvor. For deg som byggherre betyr dette at vi leverer på tid, kost og kvalitet. Dette har Bolt gjort gjennom mange år.

For mer informasjon, se: bgentreprenor.no